Eetproblemen

Behandeling boulimia

Ben je op zoek naar een eetstoornis behandeling? Dan ben je bij Novarum aan het juiste adres. Wij helpen vanuit onze kliniek in Amsterdam mensen met boulimia. Welke behandeling voor jou het beste is, hangt af van de ernst en de aard van je eetstoornis.

Samen met jou bepalen we welke eetstoornis behandeling het beste bij jou past. Dit kan een individuele deeltijdbehandeling zijn, waarbij je op afspraak langskomt. Maar we bieden ook groepsbehandelingen. In sommige gevallen is een opname nodig. Dat kan voltijd van zondag tot en met vrijdag waarbij je op die dagen op Novarum slaapt en kan in overleg worden aangepast.

behandeling volgens Cognitive Behavior Therapy Enhanced (CBT-E) methodiek

CBT-E is een evidence-based ambulant behandelmethodiek ontwikkeld door Chris Fairburn. De effectiviteit van CBT-E blijkt uit verschillende internationale studies en biedt perspectief voor de doorgaans moeilijk behandelbare eetstoornissen.

De CBT-E methodiek van Fairburn brengt een aantal voordelen met zich mee. De effectiviteit is hoger dan bij bestaande reguliere eetstoornisbehandelingen en de gemiddelde behandelduur is korter. Patiënten voelen zich erkend in de behandeling, waarbij eigen regie en activering belangrijke pijlers zijn. Daarnaast is deze evidence-based behandelmethodiek speciaal ontwikkeld voor eetstoornissen.

De methodiek is gericht op de centrale instandhoudende mechanismen. Dit gaat gepaard met een hogere effectiviteit. Alle niet bewezen effectieve interventies worden niet meer aangeboden.

Poliklinische behandeling

Individuele gesprekken

Het aantal gesprekken en de frequentie ervan worden na de intakeprocedure vastgesteld. Je bezoekt Novarum voor gesprekken met een (klinisch) psycholoog of een gedragstherapeutisch medewerker. De gesprekken duren doorgaans drie kwartier. Het aantal gesprekken en de frequentie ervan worden na de intakeprocedure vastgesteld.

Klinische behandeling

Soms is een eetstoornis allesoverheersend. Een poliklinische behandeling helpt niet, of niet voldoende. Dan kan het nodig kan zijn om een periode al je bezigheden opzij te zetten en je volledig te wijden aan het aanpakken van je eetprobleem. In zeldzame gevallen bieden wij een vijfdaagse behandeling. Het doel van deze intensieve behandeling is dat je klachten zo sterk verminderen dat poliklinische vervolgbehandeling wel weer een goede kans van slagen heeft. Na de intake krijg je een bindend advies of deze klinische behandeling voor je geschikt is. Vaak is een klinische opname gelukkig niet nodig.

Hoe ziet de klinische behandeling eruit?

De behandeling bestaat uit therapiegroepen en individuele therapieonderdelen. Je wordt behandeld door een multidisciplinair team, dat bestaat uit psychiaters, psychotherapeuten, psychologen, gedragstherapeutisch medewerkers, voedingsdeskundigen, een psychomotoor therapeut en een huisarts. In alle programmaonderdelen gaat het om het bijstellen van irrationele gedachten door cognitieve gedragstherapie (CBT-E) en het doorbreken van vermijdend gedrag.

Volgens de cognitieve gedragstherapie (CBT-E) leidt het aanpassen van niet-rationele gedachten tot verandering in gevoelens en gedrag. Bij eetstoornissen gaat het bijvoorbeeld om gedachten over voeding, uiterlijk en gewicht. Vooral in het begin van de behandeling ligt de nadruk op gedragsverandering. Later kan de aandacht worden verlegd naar eventuele oorzaken uit het verleden.

Het doorbreken van vermijdend gedrag, (lees: de neiging om moeilijke eetsituaties te vermijden) is de tweede pijler van de behandeling. Je wordt aangemoedigd om voor gedrag te kiezen dat je voorheen vermeed uit angst. Zoals je aan het dagmenu houden, iets anders eten dan gewoonlijk, of andere kleren dragen. In de loop van de behandeling leer je om zelfstandig oefeningen te plannen en uit te voeren.

Opbouw van de behandeling

Tijdens de behandeling ben je vijf dagen per week bij Novarum. Je kunt in deze periode aan de behandeling wennen en aan je groepsgenoten en de behandelaren krijgen zicht op wat er speelt. Doordat je in de weekends thuis bent, wordt bovendien duidelijk of je dat wat je geleerd hebt thuis kunt toepassen. Het accent ligt op de symptomen van de eetstoornis. Het aanleren van een gezond eetpatroon (zonder compensatiegedag) staat centraal, net als het werken aan gewichtsherstel (bij ondergewicht).

Tijdens de behandeling worden therapieonderdelen toegevoegd die gericht zijn op het aanpakken van de problemen die de eetstoornis in stand houden. In de eindfase van de behandeling komen zaken aan de orde als het opbouwen van sociale contacten of het oppakken van werk of studie.

Duur van de behandeling

De voltijdbehandeling varieert van een periode van 8 tot ongeveer 20 weken. Als de voltijdbehandeling succesvol hebt afgesloten kun door middel van individuele gesprekken nazorg krijgen. Na de intake wordt advies gegeven of de voltijdbehandeling voor uw eetstoornis geschikt is en hoe lang de behandeling duurt.

Boosterbehandeling

De realiteit wijst uit dat een eetstoornis hardnekkig is en niet iedereen er helemaal van hersteld. Soms omdat naast een eetstoornis er ook andere psychische problemen zijn waardoor het eetprobleem in stand wordt gehouden. Met een poliklinische behandeling komt iemand met een complexe eetstoornis niet (meer) verder. Een klinische behandeling is vaak net te intensief; de eisen die gesteld worden zijn (nog) te hoog.

Binnen de boosterbehandeling van Novarum wordt zorg op maat geleverd. Met elke cliënt worden vooraf de doelen van de behandeling gemaakt; een behandelplan wordt opgesteld. Iemand uit de omgeving kan hierbij betrokken worden. Het invoeren van een dagelijkse structuur met een zo normaal mogelijk eet- en beweegpatroon staat centraal en er worden plannen gemaakt om schadelijke gedragingen, zoals braken en laxeren, te gaan stoppen.

Met cognitieve gedragstherapie wordt heel praktisch de overwaardering van eten, gewicht en uiterlijk en de overwaardering van de controle hierover geleidelijk verminderd. De eigen verantwoordelijkheid van de cliënt staat centraal en hij of zij wordt dan ook vaak uitgenodigd gedrag te onderzoeken. In samenwerking met het team stelt de cliënt vast welke verdere behandeling na de boosterbehandeling nodig is om verder te komen in het proces van herstel van haar of zijn eetstoornis en van eventuele andere problemen.

De behandeling wordt gegeven door een multidisciplinair team bestaande uit een arts, een psychiater, een psychotherapeut, een psycholoog, cognitief gedragstherapeutische werkers, een diëtiste en een psychomotorisch therapeut.

Duur van de behandeling

De boosterbehandeling duurt 8 weken, klinisch of dagklinisch. Het behandelprogramma vindt overdag plaats van ongeveer 7:30 uur tot 19:15 uur. In het weekend zijn we gesloten. Bij klinisch slaapt de cliënt in de kliniek in een eigen slaapkamer. Bij dagklinisch is de reistijd naar de kliniek in principe kort en slaapt de cliënt thuis.

Voor wie?

Bij Novarum zijn verschillende behandelvormen mogelijk bij boulimia: van individueel tot groepsbehandeling, van kort- tot langdurig, van 1 keer tot 2 keer in de week of van 1 dag per week tot 7 dagen 24 uur.

Menu