Veilig opgroeien

Voor elke ouder/verzorger is de opvoeding een uitdaging. Gelukkig durven steeds meer ouders hier met elkaar over te praten. Het kan iedereen overkomen dat er een mindere periode aanbreekt waarbij men minder lekker in zijn/haar vel zit. De opvoeding van kinderen is in zulke tijden iets waar ouders zich zorgen over kunnen maken. Het kan daarbij ontzettend fijn zijn om te merken dat je niet de enige bent die zich daar zorgen over maakt.

Ervaring uitwisselen en kennis opdoen

Elke ouder heeft het beste met zijn/haar kind voor en wil het graag goed doen. Als er thuis sprake is van spanning en stress ondervindt ieder gezinslid hier last van, dus ook kinderen. Kinderen praten daar met een ouder niet altijd even gemakkelijk over. Novarum organiseert in samenwerking met Arkin Jeugd en Gezin de bijeenkomst “Opvoeden als je niet lekker in je vel zit. Hier worden tips gegeven om het gesprek met kinderen aan te gaan. Zo kan voorkomen worden dat kinderen later eventueel last krijgen van de spanning en stress die ze hebben meegemaakt. Ofwel, voorkomen is altijd beter dan genezen.

Ouders met een eetprobleem

Wat vertel ik mijn kind wel of niet over mijn eetprobleem? Wat is de invloed ervan op mijn kind? Ik eet niet mee met het gezin, is dit erg? Als de eetplannen wijzigen raak ik in paniek, hoe ga ik hiermee om? Mijn kind snoept ook stiekem, net als ik, moet ik er wat van zeggen? Ik ben zo prikkelbaar als ik niet kan eten wat ik wil, ik stuur ze dan naar hun kamer, maar dat wil ik eigenlijk niet. Hoe ga ik hier het beste mee om? Bekijk hieronder de video met ervaringsverhalen en de vijf concrete tips.

Novarum heeft een cursus Opvoeden als je niet lekker in je vel zit.

Elke ouder heeft het beste met zijn/haar kind voor en wil het graag goed doen. Met deze vrijblijvende informatieve bijeenkomst willen we je de kans geven om met andere ouders te kijken hoe je, als je niet lekker in je vel zit, toch positief om kunt gaan met die situatie en met de opvoeding. Als er thuis spanning en stress is, ondervindt ieder gezinslid hier last van, dus ook de kinderen. Tijdens de bijeenkomst worden tips gegeven om het gesprek met kinderen hierover aan te gaan. Zo kan voorkomen worden dat kinderen later eventueel last krijgen van de spanning en stress die ze hebben meegemaakt. Ook bespreken we wat helpend is als je je zorgen maakt om het eetgedrag van je kind. Oftewel, voorkomen is altijd beter dan genezen.

Novarum werkt mee aan veilig opgroeien

Wij kijken standaard naar de veiligheid van kinderen van onze cliënten. Wanneer wij ons zorgen maken over de veiligheid van een kind bespreken wij dit met de cliënt en zoeken we samen naar een oplossing. Werken aan de veiligheid thuis kan een onderdeel zijn van het behandelplan.

Novarum is gebonden aan het stedelijk Protocol Kindermishandeling en de landelijke Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, en we zullen conform de wet- en regelgeving (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling melden bij Veilig Thuis.