Praktische informatie

Novarum heeft een kwaliteitsstatuut. We noemen het ook wel behandelwijzer, omdat het gaat over hoe alles vóór, tijdens en na je behandeling is georganiseerd.

Je kunt hier alle informatie vinden over de intake, je behandeling en de afronding van je behandeling bij Novarum, maar ook informatie over privacy en je rechten en plichten, en over de wachttijden en kosten.