Signalen en klachten

Wij doen ons best om je de best mogelijke behandeling te bieden. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Je kunt een klacht hebben over beslissingen over jouw behandeling. Of je vindt dat jouw behandelaar de gemaakte afspraken over jouw behandeling niet goed nakomt. Misschien ben je van mening dat een medewerker van de instelling onzorgvuldig met je is omgegaan, of met jouw medische gegevens. Of je voelt zich bijvoorbeeld niet veilig in de wachtkamer.

Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag van jou!

In onze folder klachtenregeling lees je welke stappen je kunt nemen wanneer je niet tevreden bent. Als cliënt, maar ook als familielid of naastbetrokkene van een cliënt.

Onze klachtenregeling wordt ook uitgelegd in onderstaand filmpje.

 

Je kunt ook het volledige klachtenbeleid downloaden.

Privacy

Novarum hecht veel waarde aan het vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de aan ons verstrekte gegevens.

Binnen Novarum geldt een Privacyreglement, waarin beschreven staat aan welke regels medewerkers van Novarum zich moeten houden bij het omgaan met persoonsgegevens en dossiers. Ons Privacyreglement kan je hier downloaden.

Menu