Deel jouw ervaring

Specialist op het gebied
van eetstoornissen

Afspraak maken

Aanmelden

Heb ik een eetprobleem?

Doe de testNieuws coronavirus

Kwaliteit van zorg

Bij Novarum houden we de kwaliteit van de behandeling nauwlettend in de gaten. Alle cliënten die zich voor de behandeling van hun eetstoornis bij ons aanmelden, vragen we om mee te werken aan onderzoek.

Voor en na de behandeling vullen cliënten diverse vragenlijsten in. Aan de hand van de uitkomsten van deze vragenlijsten wordt de effectiviteit en doelmatigheid van de behandelprogramma’s in kaart gebracht. De resultaten van de onderzoeken worden gebruikt om de kwaliteit van het zorgaanbod te vergroten. Binnen de verschillende onderzoeken is veel aandacht voor tevredenheid van en waardering door de cliënten. De onderzoeksresultaten stellen ons in staat om onze hulpverlening te blijven verbeteren.

Voor het onderzoek naar de ervaringen van cliënten in Novarum wordt onder andere gebruik gemaakt van de CQ-index (Customer Quality Index – een lijst die in de gehele gezondheidszorg wordt gebruikt). De CQ-GGZ is bedoeld voor ervaringen met geestelijke gezondheidszorg, bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die zijn / worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (versie 2.3, april 2012). Deze vragenlijst bestaat uit 73 gesloten vragen. Deze ervaringenvragenlijst is ontwikkeld door het Trimbos-instituut (Netherlands Institute of Mental Health and Addiction).

In de vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Bereikbaarheid van de begeleider.
 • Informatievoorziening.
 • Inspraak en keuzevrijheid.
 • Omgang met de verpleegkundige.
 • Deskundigheid van de behandelaar.
 • Deskundigheid van de verpleegkundige.
 • Veranderingen in klachten en functioneren.
 • De afdeling.
 • Aanbod van activiteiten.
 • Informatie-uitwisseling met het behandelteam.
 • Nazorg.

Hier kunt u meer lezen over de resultaten van de laatste CQ-index.

Verder participeert Novarum in het Standaard Evaluatie Project (STEP) om de effectiviteit van de behandeling te meten. Bekijk hier de prestatie-indicatoren van Novarum.

Laat je zien!
ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2020 Novarum - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin