Uitwisseling cliëntgegevens

Je bent in behandeling bij een of meerdere onderdelen van Arkin*. Bij Arkin werken behandelaren die geprotocolleerd werken en deskundig zijn op het gebied van psychiatrie en verslavingszorg.

Je medische gegevens worden bewaard in een elektronisch medisch dossier. Dat gebeurt op een zorgvuldige manier, die voldoet aan wettelijke eisen op het gebied van dossiervorming en geheimhoudingsplicht (volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Bij Arkin vinden wij het belangrijk om je zo doelmatig en effectief mogelijk te behandelen. Jouw herstel komt bij ons op de eerste plaats. Daarom hechten onze behandelaren veel belang aan collegiale samenwerking en aan het overleg met collega behandelaren bij overige onderdelen van Arkin, als dat nodig is. Dat doen ze om je nog beter en gerichter te kunnen helpen en zoveel mogelijk zorg op maat te bieden. Soms is het wenselijk dat je behandelaar medische informatie uit jouw dossier deelt met zijn collega bij Arkin. Nogmaals: alleen als het nodig is en alleen als het bijdraagt aan een passende oplossing voor jou. Uiteraard zal dat altijd met je besproken worden omdat we ook willen staan voor een transparante manier van werken. Heb je nog vragen? Stel ze gerust aan je behandelaar.

* De volgende zorginstellingen zijn onderdeel van Arkin: Arkin Jeugd & Gezin, Arkin Ouderen, PuntP, Jellinek, Novarum, NPI, Mentrum, Roads, Sinai Centrum, Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam & Inforsa.