Start avondbehandeling eetbuistoornis

Novarum start op 2 december met een proef: avondbehandeling voor eetbuistoornis. Aanleiding is de vraag van cliënten om buiten werktijd behandeld te kunnen worden, zodat zij er gewoon bij kunnen blijven werken.

Tot nu toe vindt behandeling van eetbuistoornis overdag plaats en de behandeling duurt enkele maanden. Dit valt meestal moeilijk te combineren met een baan. Daarom heeft Novarum een behandeling ontwikkeld die ’s avonds plaatsvindt. Op 2 december start de proef met dit programma voor personen vanaf 18 jaar. De behandeling vindt één avond per week van 19.00 tot 20.30 uur plaats in Amsterdam en duurt 20 weken. Na 2 december starten vervolggroepen, dus aanmelden na die datum kan ook.

Tijdens de behandeling leer je hoe je een normaal en gezond eetpatroon kunt krijgen en behouden. Daarnaast is er aandacht voor het leren herkennen van uitlokkers voor eetbuien en overeten, je beweegpatroon en lichaamsbeeld. Tijdens de behandeling bouw je aan een persoonlijk stappenplan, dat je handvatten geeft zodat je kunt omgaan met eetdrang. Er wordt gewerkt volgens de cognitieve gedragstherapie, dus tijdens de groep leer je hoe je irrationele gedachten omtrent eten kunt omzetten in meer realistische denkbeelden.

Een eetbuistoornis noemen we ook wel Binge Eating Disorder (BED). Mensen met een eetbuistoornis hebben regelmatig onbedwingbare en hevige eetbuien. Daarbij lijken ze de controle over hun eetgedrag te verliezen. Veel mensen met eetbuistoornis hebben overgewicht, waarover ze zich onprettig voelen. Het zelfbeeld is vaak negatief.

Succes vrijwel verzekerd

Eetbuistoornis kan heel goed behandeld worden, zo leert de praktijk. Veel mensen zijn hier niet van op de hoogte, en realiseren zich dit pas na de behandeling. Na de behandeling is er sprake van gewichtsvermindering, men zit beter in zijn vel en het zelfvertrouwen is sterk gegroeid. Ook verbetert het zelfbeeld sterk.

Aanmelden

Aanmelden kan via Centrale Aanmelding 020 590 55 55. Vermeld dat je je aanmeldt voor de avondbehandeling. Voor meer informatie kun je bellen met 020  590 47 10.