Rectificatie bericht AON

Op de website van Arkin is op 25 augustus een bericht geplaatst over het niet meer in behandeling kunnen nemen van patiënten met een AON internationale studentenverzekering. Deze uiting was echter gedeeltelijk onjuist.

Arkin staat voor het leveren voor hoog specialistische ggz voor patiënten met ernstige psychiatrische ziekten. Helaas moeten wij constateren dat het aanbod niet overeenkomt met de dekking van de internationale studentenverzekering. Uitzondering zijn patiënten die door de crisisdienst van Arkin gezien worden. Wij blijven hen onze zorg aanbieden.

Wij vinden deze situatie buitengewoon vervelend. In het bijzonder voor internationale studenten die mogelijk intensievere zorg nodig hebben. Arkin was en blijft in gesprek met AON om samen naar een oplossing te zoeken voor deze situatie.