Protocollaire behandeling van anorexia nervosa

In de geheel vernieuwde editie van ‘Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten’ staan 29 compleet uitgewerkte psychologische behandelingen voor veelvoorkomende psychische stoornissen. Het hoofdstuk ‘patiënten met anorexia nervosa’ is geschreven door Elske van der Berg (manager behandelzaken) en Daniela Schlochtermeier (GZ-psycholoog). Hierin wordt onder andere het evidence-based ambulant behandelprotocol CBT-E beschreven.

Als eerste behandelcentrum voor eetstoornissen in Nederland startten wij met het behandelen volgens de Cognitive Behavior Therapy Enhanced (CBT-E) methodiek. Hiermee is de effectiviteit hoger dan bij bestaande reguliere eetstoornisbehandelingen en de gemiddelde behandelduur korter.

Novarum werkt met evidencebased zorgpaden en behandelt zo kort mogelijk. De belangrijkste pijler van onze behandeling is het evidencebased ambulant behandelprotocol CBT-E, zoals ontwikkeld voor klassieke eetstoornissen door de Britse onderzoekgroep rondom C.G. Fairburn. We behandelen daarmee zowel klassieke als ook obesitas eetstoornissen in poliklinische, (dag)klinische en deeltijdbehandelingen.

Onze behandelinterventies gaan uit van drie hoofddomeinen binnen de eetstoornissymptomatologie:

1. normaliseren van eetgedrag en werken naar gezond gewicht.
2. aanleren van vaardigheden op het gebied van zelfcontrole ten aanzien van eetgestoorde zucht en drang.
3. verbetering van lichaamsbeeld en het zelfbeeld.

Lees meer over anorexia, ervaringsverhalen en de behandelmogelijkheden.