Professor Fairburn geeft Novarum bijscholing

Professor Fairburn geeft Novarum bijscholing voor zijn vernieuwende behandelaanpak voor eetstoornissen

Novarum is in 2015 als eerste behandelcentrum voor eetstoornissen in Nederland gestart met het behandelen volgens de Cognitive Behavior Therapy Enhanced (CBT-E) behandelmethodiek. Deze methodiek is speciaal ontwikkeld voor eetstoornissen en geschikt voor de behandeling van anorexia, boulimia en eetbuistoornissen.

Alle behandelaren getraind

CBT-E is ontwikkeld door de onderzoeksgroep van professor Christopher Fairburn, van het Centre for Research on Eating Disorders van de Universiteit van Oxford. Hij heeft de start bij Novarum begeleid en heeft Novarum bezocht bij de start van het trainingsprogramma, dat alle behandelaren hebben doorlopen. Volgende week komt hij opnieuw naar Novarum. Dit keer om een verdiepingstraining te geven.

Novarum onderzoekt het behandeleffect

Novarum doet onderzoek naar het effect van de behandeling volgens CBT-E. Eerder vond in Engeland en Italië onderzoek plaats. Dit toonde aan dat CBT-E aanzienlijk effectiever is dan de reguliere cognitieve gedragstherapeutische behandeling.

Voordelen van CBT-E

CBT-E biedt aanzienlijke voordelen:

  • de effectiviteit is hoger dan bij bestaande reguliere eetstoornisbehandelingen (70% vs. 50%).
  • de gemiddelde behandelduur is juist korter; 20 wekelijkse, intensieve sessies van 50 minuten die in het begin tweemaal per week worden aangeboden.
  • minder cliënten vallen uit vanwege de grote aandacht voor de doorgaans gebrekkige behandelmotivatie.
  • alle onderdelen van de behandeling zijn bewezen effectief. Dit geldt niet voor andere reguliere behandelingen van eetstoornissen.
  • er zijn minder klinische opnames nodig; ambulant behandelen heeft de voorkeur
  • de methodiek is geschikt voor de behandeling van alle eetstoornissen.

Belangrijke pijlers van de methodiek zijn het vergroten van de motivatie voor de behandeling, eigen regie van de cliënt, en activering. De methodiek is gericht op de centrale instandhoudende mechanismen.

Enthousiast

Cliënten reageren enthousiast op CBT-E, zie bijvoorbeeld dit ervaringsverhaal. Behandelaren zijn eveneens zeer te spreken over de methodiek en de behandelresultaten die geboekt worden. Ook vinden zij het een voordeel dat de methodiek voor alle eetstoornissen kan worden toegepast.

Leestips

Meer weten over de methodiek van Christopher Fairburn?

  • Recent is bij uitgeverij Nieuwezijds zijn zelfhulpboek Overwin je eetbuien uitgekomen
  • Klik hier voor meer informatie over Chistopher Fairburn en zijn publicaties.