Novarum gastspreker cliëntendag Slotervaartziekenhuis Bariatrische Chirurgie

Afgelopen zaterdag 5 april was Novarum gevraagd om als spreker op te treden op een lotgenotendag bariatrie in het Slotervaartziekenhuis. Deze dag werd georganiseerd vanuit de afdeling chirurgie van het Slotervaartziekenhuis Amsterdam. Het thema stond in het teken van de psychische veranderingen (of juist niet) na een operatie voor overgewicht. De vooral leerzame, maar ook gezellige dag is goed bezocht door cliënten die maagverkleiningoperatie hebben ondergaan of een dergelijke operatie overwegen.

Namens Novarum sprak Elske van den Berg voor een gehoor van 250 cliënten over de psychologische kant van overeten en over de klachten die zich na operatie kunnen ontwikkelen. Na de presentatie konden cliënten deelnemen aan workshops, waarbij het mogelijk was te speed-daten met een chirurg of diëtiste of behandelaren van Novarum. Cliënten konden met behulp van de obesitas-screener specifieke vragen stellen of dieper ingaan op de problematiek.

Novarum is positief over de groeiende aandacht voor de aanwezigheid voor eetstoornisproblematiek die met ernstig overgewicht gepaard kan gaan.

Lotgenotendag Slotervaartziekenhuis