Nieuw: herinrichting aanbod Arkin in ZorgDomein

Vanaf 1 februari 2016 zal het zorgaanbod van Arkin in ZorgDomein anders getoond worden. De herinrichting is naar aanleiding van de uitkomsten van een evaluatie onder huisartsen en de nieuwe release V5 van ZorgDomein.

De wijziging
Per stoornis ziet u straks één basis ggz vermelding en één specialistische ggz-vermelding van (de onderdelen van*) Arkin. Voorheen zag u voor elke locatie een aparte vermelding, dat droeg niet bij aan de overzichtelijkheid.

Informatie over de verschillende locaties waar intake en behandeling kunnen plaatsvinden, vindt u straks onder het kopje ‘aanwijzingen’ bij het zorgproduct. Bij het maken van de intake-afspraak overleggen wij met de patiënt welke locatie de voorkeur heeft.

Bijvoorbeeld: zorglocatie PuntP (Arkin), locatie Strekkerweg, Amsterdam Noord wordt straks PuntP (Specialistische GGZ Arkin), Amsterdam en omstreken.

Onder het kopje ‘aanwijzingen’ staan de actuele locaties vermeld: in dit voorbeeld Strekkerweg (Noord) en Roetersstraat (Centrum/Oost).

NB: In V5 van Zorgdomein komt de door u meest gebruikte zorglocatie bovenaan in uw scherm. Door de herinrichting kan het zijn dat de zorglocatie (van de onderdelen*) van Arkin niet meer meteen zichtbaar is. U kunt het makkelijk terugvinden via het zoekvenster, bijvoorbeeld door te zoeken op (onderdelen* van) Arkin. Bij een volgende verwijzing wordt vanzelf weer gesorteerd op uw voorkeursgebruik en ziet u de zorglocatie bovenaan in uw scherm.

Wat verandert er voor de patiënt
Niets. Uw patiënt kan nog steeds op meerdere locaties een intakegesprek krijgen met aansluitend een behandeltraject. Samen met de patiënt bekijken we welke locatie het gunstigst is.

Vragen/opmerkingen over het verwijzen naar Arkin
Heeft u hierover of over een aanmelding vragen? Neem dan contact op met Centrale Aanmelding Arkin; 020-590-5555 of aanmelden@arkin.nl.

*Arkin Basis GGZ, Jellinek, PuntP, Novarum, Mentrum, Mentrum Ouderen, NPI, Sinai Centrum, Arkin Jeugd en Gezin, Inforsa, Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam