Meewerken aan onderzoek gevolgen van maagverkleining?

Novarum gaat onderzoek doen naar de psychologische gevolgen van een maagverkleining. In dit onderzoek willen we erachter komen wat er na een maagverkleining is gebeurt met iemands eetlust, lichaamsbeeld en gewicht. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die mee willen werken. Het vraagt niet veel tijd en we kunnen er de behandelaanpak door verbeteren.

Novarum heeft de ervaring dat men na een maagverkleining weer last kan krijgen van eetbuien of toenemende eetlust. Men valt minder af dan men verwachtte en is vaak teleurgesteld omdat het beloofde effect uitblijft. Ervaringen van mensen na een maagverkleining helpen ons meer inzicht te krijgen in de gevolgen van een dergelijke ingreep. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om de behandeling na een maagoperatie te verbeteren.

Wat is het gevolg van maagverkleining?

Wereldwijd groeit obesitas en ook het aantal maagverkleinings-ingrepen, zogenaamde bariatrische ingrepen, is de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Er is nog vrij weinig bekend over verschillende aspecten van maagverkleining op de lange termijn. Onderzoek is daarom van groot belang. Het onderzoek bestaat uit het eenmalig afnemen van een aantal vragenlijsten. Zo kunnen we onderzoeken wat de factoren zijn die invloed hebben op eetlust en gewicht na de operatie.