Hulpmiddel om een eetstoornis te herkennen

Een eetstoornis herkennen is soms lastig. Vaak wordt deze verborgen gehouden voor de omgeving. Novarum heeft daarom een signaleringskaart ontwikkeld. Met dit handige hulpmiddel kunnen verwijzers en andere professionals snel vaststellen of er (mogelijk) sprake kan zijn van een eetstoornis en verwijzing naar Novarum wenselijk is. Lees verder >>>

Signalenkaart