CBT-E: Nieuwe behandelaanpak eetstoornissen: korter en effectiever

Novarum is als eerste behandelcentrum voor eetstoornissen in Nederland gestart met het behandelen volgens de Cognitive Behavior Therapy Enhanced (CBT-E) methodiek. CBT-E is ontwikkeld door de onderzoeksgroep van professor Chris Fairburn, van het Centre for Research on Eating Disorders van de Universiteit van Oxford. De effectiviteit van CBT-E blijkt uit verschillende internationale studies en biedt perspectief voor de doorgaans moeilijk behandelbare eetstoornissen.

Sinds het voorjaar van 2015 heeft Novarum haar zorgaanbod, klinisch en ambulant, gewijzigd. De CBT-E methodiek van Fairburn brengt een aantal voordelen met zich mee. De effectiviteit is hoger dan bij bestaande reguliere eetstoornisbehandelingen en de gemiddelde behandelduur is korter. Patiënten voelen zich erkend in de behandeling, waarbij eigen regie en activering belangrijke pijlers zijn. De evidence-based behandelmethodiek is speciaal ontwikkeld voor eetstoornissen.

Onderzoek: bewezen effectiviteit
Professor Fairburn is actief betrokken bij de inhoudelijke implementatie van zijn behandelmethodiek en heeft de start van het trainingsprogramma begeleid. Het afgelopen half jaar is het merendeel van de Novarum behandelaren getraind. Novarum doet de komende maanden onderzoek naar het effect van de behandeling volgens de nieuwe methode. Doel is na te gaan of de methodiek in Nederland even effectief is als elders. Eerder vond in Engeland, Italië en Australië al onderzoek plaats. De uitkomsten hiervan lieten zien dat de methode bewezen effectiever is dan de reguliere cognitieve gedragstherapeutische behandeling (gemiddeld 70% in plaats van rond de 50% succes).

Wat is het voordeel van de CBT-E behandelaanpak voor de patiënt?
De methodiek is gericht op de centrale instandhoudende mechanismen. Dit gaat gepaard met een hogere effectiviteit. Ambulante behandeling heeft de voorkeur, klinische opnames zijn minder nodig. Alle niet bewezen effectieve interventies worden niet meer aangeboden. Dit past in het huidige opvattingen over de zorg, korter en effectiever behandelen. In de CBT-E komt de regie voor behandeling veel meer dan nu het geval is bij de cliënt te liggen. Al met al een aantal positieve aspecten waar onze cliënten naar verwachting blij mee zullen zijn.

Waarom spreekt de aanpak medici aan?
Drop out is bij de behandeling van eetstoornissen een lastig probleem. Hierdoor krijgt nog steeds een aanzienlijk deel van patiënten niet de juiste behandeling. De CBT-E methodiek is gericht op het binden van de patiënt aan de behandeling door hen veel voorlichting, eigen regie en verantwoordelijkheid te geven en therapietrouw zo te optimaliseren. Verder is er binnen de CBT-E veel aandacht voor specifieke terugval-preventie, omdat de kans op terugval bij anorexia en bulimia behandeling groot is.

Hoe kan het dat een behandeling korter duurt en toch effectiever is?
CBT-E richt zich focaal op het probleemgedrag dat de eetstoornis in stand houdt. De behandelaar maakt keuzen, wat wel en wat niet binnen de behandeling aan bod komt, om ervoor te waken dat de therapeutische interventies niet teveel ‘verdunnen’. Hierdoor vergt de behandeling minder tijd dan gebruikelijk. Reguliere CBT behandeling voor eetstoornissen duurt langer en is vaak opgebouwd uit verschillende minder of meer bewezen effectieve behandelinterventies.

Lees meer over professor C. Fairburn en zijn publicaties