12 april: familie- en vriendendag Novarum

Familie- en Vriendendag

Datum: zaterdag 12 april 2014
Tijd: 11.00 – 15.00 uur (inloop vanaf 10.30 uur, nazit tot 16.00 uur)
Locatie: Nassaukerk, De Wittenkade 111, 1052 AG Amsterdam
Deelname aan deze dag is gratis. Voor koffie, thee en een lunch wordt gezorgd.

De Naastbetrokkenenraad behartigt de belangen van mantelzorgers van cliënten die in behandeling zijn bij Novarum. Ook dit jaar organiseert zij voor hen de jaarlijkse familie- en vriendendag. U bent van harte welkom.

Thema van de dag: “Aandacht, goed voor elkaar!”

Door de huidige ontwikkelingen en bezuinigingen in de gezondheidszorg wordt er een groter beroep gedaan op de mantelzorgers. Tijdens deze familie- en vriendendag krijgt U informatie over de ondersteuning die er voor u mogelijk is. Vindt u als mantelzorgers dat er voldoende aandacht voor u is, wat verwacht Novarum eigenlijk van u en wat mag u van Novarum verwachten? Zoals gebruikelijk is er ook volop tijd en ruimte voor gesprekken met elkaar.

U kunt zich aanmelden voor de dag door middel van het sturen van een mail naar eropuit@arkin.nl onder vermelding van 12 april met uw naam, adres en e-mail. U kunt ook aangeven met hoeveel personen u wilt komen. Graag aanmelden voor 31 maart a.s. U ontvangt een bevestiging.

Graag tot ziens!

Naastbetrokkenenraad Arkin
E: naastbetrokkenenraad@arkin.nl
T: 020 – 590 4095 (bereikbaar op donderdagmiddag)

Naastbetrokkenenraad Arkin